Door veranderingen met ingang van 1 januari 2009 minder uren begeleiding?

Vraag:

Sinds mijn geboorte lijd ik aan een ernstige spierziekte. Al jaren ontvang ik pgb voor ondersteunende begeleiding, klasse 5. Mijn vraag: ga ik straks minder pgb ontvangen? Mijn indicatie loopt af in 2013.

Antwoord:

Er gaat rond de activerende en ondersteunende begeleiding het nodige veranderen met ingang van 1 januari 2009. Er komt dan 1 zorgfunctie begeleiding en de huidige activerende en ondersteunende begeleiding gaan vervallen. De functie begeleiding blijft uitsluitend bestaan voor mensen met ernstige beperkingen, voor wie de zelfredzaamheid in het geding komt. Of u tot deze categorie behoort, kan ik niet beoordelen. Overigens is 2009 een overgangsjaar. Daar uw indicatie loopt tot 2013, zult u pas met ingang van 1 januari 2010 te maken krijgen met deze veranderingen. Meer over de veranderingen kunt u lezen op: http://www.invoeringwmo.nl/WMO/nl-NL/Kernthemas/maatregelen+AWBZ+2009.htm

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Vraag én antwoord

Er zijn vragen over het PGB die door meer mensen worden gesteld. Deze vragen zijn hier verzameld en als u met de muis op een vraag klikt krijgt u het antwoord te zien. Wellicht staat uw vraag ook hiertussen.