PGB in buitenland?

Vraag:

Het is mogelijk om met een PGB zorg in te kopen in het buitenland. 1.Kan dat ook een buitenlandse hulpverlener of instantie zijn die dus niet onder de nederlandse belasting en sociale wetgeving valt?

2. "Als u langer dan 6 weken in het buitenland verblijft en daar zorg inkoopt, moet u dit melden bij het zorgkantoor" Betekent dat dat je niet langer dan telkens maximaal 6 weken in die periode zorg in mag kopen in het buitenland?

Antwoord:

1. ja

2. U mag langer dan 6 weken zorg inkopen in het buitenland. Als u echter langer dan 6 weken in het buitenland verblijft, moet u melding doen bij het zorgkantoor omdat u dan heeft te maken met de zogenaamde aanvaardbaarheidspercentages. Dit houdt in dat het budget in redelijkheid wordt aangepast naar de tarieven die gangbaar zijn in dat land. Voor een overzicht van deze aanvaardbaarheidspercentages verwijs ik naar de module "Wat is PGB" op deze website en daarvan stap 4. Voor landen die niet op de lijst staan, kunt u navraag doen bij het zorgkantoor. U mag dus best langer dan 6 weken in het buitenland zorg inkopen. Het heeft alleen (tenminste voor sommige landen) gevolgen voor uw budget.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Vraag én antwoord

Er zijn vragen over het PGB die door meer mensen worden gesteld. Deze vragen zijn hier verzameld en als u met de muis op een vraag klikt krijgt u het antwoord te zien. Wellicht staat uw vraag ook hiertussen.