Declaraties

Voor uitbetaling van het loon van uw zorgverlener(s) kunt u (is niet verplicht) gebruik maken van declaratieformulieren. Op deze  declaratie moeten de volgende gegevens staan:

 • de dagen waarop is gewerkt
 • het aantal te betalen uren
 • de naam en het adres van de zorgverlener
 • het sofi-nummer
 • in geval van een freelance zorgverlener: het BTW-nummer en/of het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
 • bij begeleiding in dagdelen en bij tijdelijk verblijf (logeerfunctie) moet ook het tarief per dagdeel of etmaal worden vermeld.


Tip:
Spreek met uw zorgverlener ook af dat u de declaraties niet betaald als de zorgverlener de declaratie niet binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend bij u heeft ingediend.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Zorgverleners kunt u werven:

 • Via Vraag en aanbod op deze website
 • Via een advertentie in krant of tijdschrift
 • Via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), uitzendbureau of bemiddelingsbureau
 • Via onderwijsinstellingen voor verzorgende beroepen. Bijvoorbeeld leerlingen die naast hun opleiding willen werken.
 • Via de Gouden Gids of het telefoonboek
 • enz.


Let op!
Bepaal vooraf wat een zorgverlener u moet bieden. U moet hierbij zelf beoordelen wat u belangrijk vindt. Let er in ieder geval op dat de zorgverlener betrouwbaar is en dat hij/zij u bovenal goed verzorgt of verpleegt.