Documentatie - zoekresultaten

Sorteer op alfabet
Er zijn 40 titels gevonden:

Nr.Titel & korte omschrijving
1 opgave belastingdienst PGB Document
opgave belastingdienst PGB
2 verantwoordingsformulier PGB 2010 Document
verantwoordingsformulier PGB 2010
3 Deeljezorg.nl Website of organisatie
Deeljezorg.nl is een sociaal netwerk voor iedereen die gebruik maakt van zorg en welzijnsvoorzieningen of zich daarbij betrokken voelt.
4 AWBZ-zorg op school
Alle informatie over extra zorg op school via rugzakje en PGB voor kinderen met een beperking.
5 Gedragscode PGB Bureaus Document
In samenwerking met de Stichting de Ombudsman, brancheorganisaties NBPA en BTN en niet aangesloten bureaus door Per Saldo ontwikkelde gedragscode voor pgb-bureaus.
6 oudervoorlichting leerlinggebonden financiering Website of organisatie
informatie over voorzieningen voor leerlingen met een beperking op school.
7 zoekpgbzorg Website of organisatie
een site waar PGB-houders gratis op zoek kunnen naar zorgverleners en andersom
8 AWBZ-Kompas van CVZ Website of organisatie
Met het AWBZ-Kompas wil het CVZ uitleggen wat de aard en omvang van de aanspraken op grond van de AWBZ is. Daarvoor is het nodig iets te vertellen over de manier waarop de AWBZ in elkaar zit en hoe de wettelijke aanspraken zich verhouden tot andere wettel
9 Zorgzwaartebekostiging, VWS Website of organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Het algemene telefoonnummer: (070) 340 79 11 Het algemene faxnummer: (070) 340 78 34
10 informatie over WMO via overheid Website of organisatie
informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
11 zorgkantoren Website of organisatie
zorgkantoor
12 Zorgbelang Nederland Website of organisatie
Collectieve en individuele belangenbehartiging voor gebruikers van de zorg
13 MEE dienstverlening voor mensen met een beperking Website of organisatie
MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg.
14 Afdelingen Informatie en klachtopvang van Zorgbelang Website of organisatie
Voor vragen en klachten over de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening kunt u terecht bij de afdeling Informatie en klachtopvang van de Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt en heeft een onafhankelijke positie.
15 UWV Website of organisatie
"Wij stimuleren werken. Als werken onmogelijk is, zorgen wij snel voor tijdelijk inkomen" Deze missie van UWV vloeit voort uit de wet SUWI (Structuur Werk en Inkomen).
16 Bureau Jeugdzorg Website of organisatie
Wat is Bureau jeugdzorg? Een plaats waar iedereen naar toe kan, voor alle informatie, vragen en hulp voor: Kinderen en/of Ouders/Verzorgers/Opvoeders, over wat voor problemen dan ook. Het Bureau Jeugdzorg geeft aandacht waar nodig, ondersteunt waar kan,
17 Centrum Indicatiestelling Zorg Website of organisatie
Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van het CIZ gaat u naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op hebt.
18 Belastingdienst Website of organisatie
Belasting
19 Ministerie van VWS, functiegerichte bekostiging Website of organisatie
AWBZ, functiegerichte bekostiging
20 epgb Website of organisatie
Een site waar PGB-houders online de pgb-administratie kunnen beheren

 
 1 2 


Inloggen

Naam
Wachtwoord