Buitenland

Verblijft u langer dan zes weken in het  buitenland en huurt u daar zorgverleners in die niet onder de Nederlandse sociale en belastingwetgeving vallen? U bent verplicht dit aan het zorgkantoor te melden. Het zorgkantoor verlaagt het Pgb voor die periode op grond van het voor dat land geldende 'aanvaardbaarheidspercentage'.

Aanvaardbaarheidspercentages

 Aruba  60% 
 België   100%
 Duitsland   100%
 Frankrijk   100%
 Marokko   30%
 Portugal  68%
 Spanje  84%
 Suriname   48%
 Turkije  41%
De percentages van andere landen kunt u opvragen bij uw zorgkantoor.

Let op! Bent u AWBZ-verzekerde en woont u permanent in het buitenland? U komt dan niet in aanmerking voor een Pgb. Neem in dat geval voor hulp in het buitenland contact op met uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Het zorgkantoor

Het zorgkantoor voert de AWBZ namens alle zorgverzekeraars uit. Voor de AWBZ is Nederland verdeeld in regio's. In elke regio is er een zorgkantoor. Het zorgkantoor verzorgt de toekenning van de Pgb's.

Voor het toekennen van het Pgb heeft het zorgkantoor een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Deze worden zoveel mogelijk overgenomen uit het indicatiebesluit. Ontbrekende gegevens vraagt het zorgkantoor bij u op. Voor het doorgeven van wijzigingen ontvangt u een wijzigingsformulier.