Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden in voorgaande jaren.

Verzekerden jonger dan 18 jaar zijn geen eigen bijdrage verschuldigd.

Let op! Bij het budget via het zorgkantoor wordt de eigen bijdrage ingehouden op het bruto budget, U ontvangt dan een netto budget. Bij het budget via de Wmo wordt de eigen bijdrage niet ingehouden. U ontvangt van de gemeente een bruto budget. Eens per 4 weken krijgt u dan een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK.

Om er voor te zorgen dat u niet zolang op uw geld hoeft te wachten, geeft het zorgkantoor eerst een beschikking af waarin een voorlopige eigen bijdrage staat vermeld.

Dat kan op twee manieren:

  1. Het zorgkantoor vraagt u naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Bij de eigen bijdrage wordt voorlopig van dat inkomen uitgegaan. Het is verstandig uw inkomen niet te laag in te schatten. Als uit de gegevens van de belastingdienst blijkt dat uw inkomen hoger was, wordt de eigen bijdrage ook verhoogd. Het uit te betalen PGB wordt dan verlaagd.
  2. Het zorgkantoor gaat uit van de maximale eigen bijdrage. De definitieve eigen bijdrage kan lager zijn. U krijgt dan later nog een nabetaling.

Let op!

  • Is uw inkomen bij de belastingdienst bekend? U ontvangt dan na ongeveer twee maanden een toekenningsbeschikking met de definitieve bijdrage.
  • Is uw inkomen nog niet bekend bij de belastingdienst? Dan kan het lang duren voordat de definitieve bijdrage wordt vastgesteld. Dit ligt buiten de macht van het zorgkantoor.
  • Betaalt u voor uw partner/kinderen een eigen bijdrage voor PGB en thuiszorg in natura? De eigen bijdrage mag gezamenlijk niet hoger zijn dan de maximale eigen bijdrage die voor uw leefeenheid van toepassing is. Overschrijdt u dat maximum, neem dan contact op met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor verlaagt in dat geval de eigen bijdrage van het Pgb.
  • Verblijft uw partner in een AWBZ-instelling? Bij het Pgb wordt dan de eigen bijdrage niet in mindering gebracht.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Het zorgkantoor

Het zorgkantoor voert de AWBZ namens alle zorgverzekeraars uit. Voor de AWBZ is Nederland verdeeld in regio's. In elke regio is er een zorgkantoor. Het zorgkantoor verzorgt de toekenning van de Pgb's.

Voor het toekennen van het Pgb heeft het zorgkantoor een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Deze worden zoveel mogelijk overgenomen uit het indicatiebesluit. Ontbrekende gegevens vraagt het zorgkantoor bij u op. Voor het doorgeven van wijzigingen ontvangt u een wijzigingsformulier.