Verantwoording

Stap 7: U legt verantwoording af

De verantwoording van het Pgb via de WMO wordt per gemeente geregeld.
Voor het Pgb via de AWBZ legt u binnen 6 weken na afloop van een een (half) jaar verantwoording af aan het zorgkantoor. 

In 2009 gelden de volgende 'verantwoordingsritmes':

  • Bij een Pgb tot € 5000 op jaarbasis: eens per half jaar
  • Bij een Pgb vanaf  € 5000 op jaarbasis: eens per  jaar

U gebruikt hiervoor het verantwoordingsformulier van het zorgkantoor (dit wordt automatisch, na elke bevoorschottingsperiode, toegestuurd door het zorgkantoor).

Ieder jaar moet u per zorgverlener een opgaafformulier voor de Belastingdienst invullen. Zo weet de Belastingdienst welke zorgverleners u betaalt. U gebruikt hiervoor ook een standaardformulier van het zorgkantoor.

Tip: Vanaf 1 januari 2007 is het, door de komst van de Wmo, handig als u voor Wmo-zorg een ander contract gebruikt dan voor AWBZ-zorg. Zo kunt u uw verantwoording eenvoudiger organiseren.

Let op!

U vult het opgaafformulier voor de Belastingdienst niet in voor zorgverleners voor wie al loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen.

U moet, op grond van belastingwetgeving, uw Pgb-administratie zeven jaar bewaren.

Verzorgt u of een door u gekozen salariskantoor de salarisadministratie? U bent in dat geval zelf verantwoordelijk voor een juiste verantwoording aan de Belastingdienst en de uitkeringsinstantie UWV.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Vrij besteedbaar bedrag 2009

Over 1,5% van het netto-Pgb hoeft u geen verantwoording af te leggen. Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar.

Vrij besteedbaar bedrag Wmo-zorg
Per gemeente is het verschillend hoe hiermee wordt omgegaan. Vraag dit na bij uw gemeente.