Zorg inkopen

Stap 6: U koopt zorg in

Uw PGB is toegekend. U kunt nu op eigen voorwaarden een zorgovereenkomst sluiten met een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Als u een zorgverlener in dienst wilt nemen, krijgt u te maken met het werven van een zorgverlener, het voeren van sollicitatiegesprekken en het selecteren en beoordelen van zorgverleners. Dit vergt tijd en aandacht. Wees hierop voorbereid.

Heeft u nog niemand op het oog die in aanmerking komt als zorgverlener? Afhankelijk van uw wensen zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. Een zorgverlenende instantie inschakelen die aan uw voorwaarden voldoet.
 2. Een individuele zorgverlener inschakelen. U heeft hiervoor verschillende mogelijkheden:
                         - familielid, vriend(in) of kennis
                         - zelfstandig zorgverlener

Zorgovereenkomst

Heeft u een zorgverlener gevonden, dan sluit u met hem/haar een zorgovereenkomst af. In de zorgovereenkomst vermeldt u:

 • Het type zorg
 • De prijs die u daarvoor betaalt


Deze zorgovereenkomst wordt door u en uw zorgverlener ondertekend.

Bij de toekenningsbeschikking ontvangt u een set modelovereenkomsten van het zorgkantoor. Extra modelovereenkomsten kunt u op de volgende manieren bemachtigen:

 • In onze bibliotheek
 • Downloaden op www.svb.nl
 • Telefonisch opvragen bij het SVB Servicecentrum Pgb: (030) 264 82 00

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Zorgverleners kunt u werven:

 • Via Vraag en aanbod op deze website
 • Via een advertentie in krant of tijdschrift
 • Via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), uitzendbureau of bemiddelingsbureau
 • Via onderwijsinstellingen voor verzorgende beroepen. Bijvoorbeeld leerlingen die naast hun opleiding willen werken.
 • Via de Gouden Gids of het telefoonboek
 • enz.


Let op!
Bepaal vooraf wat een zorgverlener u moet bieden. U moet hierbij zelf beoordelen wat u belangrijk vindt. Let er in ieder geval op dat de zorgverlener betrouwbaar is en dat hij/zij u bovenal goed verzorgt of verpleegt.