Uitbetaling PGB

Stap 5: Het zorgkantoor of uw gemeente betaalt uw Pgb uit

De betaling van het u toegekende Pgb AWBZ gebeurt in voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van uw Pgb vindt de uitbetaling plaats per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Dat heet het 'bevoorschottingsritme'.


In 2009  gelden de volgende bevoorschottingsritmes:

  • Pgb tot € 2.500 op jaarbasis: in één keer;
  • Pgb tussen € 2.500 en € 5.000 op jaarbasis: per half jaar;
  • Pgb tussen € 5.000 en € 25.000 op jaarbasis: per kwartaal;
  • Pgb boven € 25.000 op jaarbasis: maandelijks.


Het zorgkantoor maakt het bedrag over op uw bank- of girorekening. Wilt u hiervoor gebruikmaken van een ander bank- of girorekeningnummer dan op uw toekenningsbeschikking staat? Geeft u dit met het wijzigingsformulier (verkrijgbaar bij uw zorgkantoor) door aan het zorgkantoor.

Hoe de uitbetaling van het Wmo-budget plaats vindt varieert per gemeente.


Het Pgb is geen inkomen
Het Pgb is bestemd voor het inkopen van zorg en wordt daarom niet als inkomen beschouwd. Het Pgb heeft dan ook geen invloed op een eventuele uitkering of de door u te betalen inkomstenbelasting. (tegemoetkomingsregeling) Zie ook de bibliotheek op deze site.

Let op! Doet u voor de belastingdienst aangifte, geef het ontvangen Pgb dan niet als inkomen op.

Gebruikt u het Pgb om salaris uit te betalen aan uw partner, dan is dat voor uw partner wel inkomen.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Het Pgb en schulden

Heeft u schulden, dan kan het Pgb worden opgeëist door schuldeisers. U kunt uw Pgb dan niet meer gebruiken om zorg in te kopen.

Let op! U moet het niet aan zorg bestede Pgb altijd terugbetalen aan het zorgkantoor. Heeft u schulden, vraagt u zich dan goed af of het verstandig is om een Pgb aan te vragen.