Toekenning PGB

Stap 4: Het zorgkantoor of de gemeente kent Pgb toe

Het indicatieorgaan heeft vastgesteld welke zorg u nodig heeft. U heeft gekozen voor het regelen van zorg met het Pgb. Vervolgens stelt het zorgkantoor of de gemeente uw budget officieel vast.

Let op! In het geval van Pgb in de Wmo moet u bij uw gemeente nagaan wie uw Pgb uitbetaalt. Dit is namelijk niet altijd het zorgkantoor!


Berekening Pgb
Het Pgb wordt berekend op basis van de klassen waarvoor u ben geïndiceerd. Voor alle klassen zijn tarieven vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de Wmo zijn de tarieven vastgesteld door de gemeente


Bruto-Pgb
Krijgt u voor meerdere functies een Pgb toegekend, dan worden de verschillende functies bij elkaar opgeteld. Dit is het bruto-Pgb.


Netto-Pgb
Een bruto-Pgb wordt verminderd met een inkomensafhankelijk eigen bijdrage. Het bedrag dat hier uitkomt, is het netto-Pgb. Het netto-Pgb wordt aan u uitbetaald.

Let op! Via de gemeente krijgt u altijd een bruto budget.


Vrij besteedbaar bedrag
Het vrij besteedbaar bedrag is 1,5% van het netto budget met een minimum van € 250 op jaarbasis en een maximum van € 1250 op jaarbasis.

Voor Wmo-zorg geldt per gemeente een eigen regeling.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Het zorgkantoor

Het zorgkantoor voert de AWBZ namens alle zorgverzekeraars uit. Voor de AWBZ is Nederland verdeeld in regio's. In elke regio is er een zorgkantoor. Het zorgkantoor verzorgt de toekenning van de Pgb's.

Voor het toekennen van het Pgb heeft het zorgkantoor een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Deze worden zoveel mogelijk overgenomen uit het indicatiebesluit. Ontbrekende gegevens vraagt het zorgkantoor bij u op. Voor het doorgeven van wijzigingen ontvangt u een wijzigingsformulier.