Colofon

Over PGB-plein.nl

PGBplein.nl is een interactieve service van PGB-consulenten. Deze consulenten werken bij verschillende organisaties. Door samen te werken, elkaar te informeren en adviseren wordt veel kennis bijeengebracht. Deze kennis komt u, als cliënt, weer toe. Elke consulent kan u van informatie en advies voorzien en daarmee uw vermogen versterken het zorgaanbod met koopkracht en keuzes te beïnvloeden.

Totstandkoming en uitvoering

PGBplein.nl is ontwikkeld door het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Delft Westland Oostland (RPCP-DWO), dat sinds 1 januari 2008 opgegaan is in Zorgbelang Zuid-Holland (zie www.zorgbelang-zuidholland.nl).

Daarna is het PGBplein doorgegaan als Stichting Pgbplein.

 

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de Meeplusgroep het beheer van het PGBplein overgenomen.


Meer informatie en contact: www.meeplusgroep.nl De site is gebouwd door Sebastian Webprojecten te Tilburg.
Meer informatie: http://www.sebastian.nl/

 


De meeste tekst voor deze site is geschreven door Vorm en Inhoud in Delft. Meer informatie: http://www.vormeninhoud.nl/


Work in progress...
Wij werken constant aan onderhoud, uitbreiding en verbetering van deze site. Mocht u op- of aanmerkingen hebben op de inhoud en/of structuur van deze site dan vernemen wij dit graag via 'Mail de redactie' aan de linkerzijde.

Uw mening stellen wij zeer op prijs!


Mocht u iemand anders wilen attenderen op de site, dan kan dat via ‘tip een ander' eveneens aan de linkerzijde.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Documentatie

PGBplein.nl beschikt over gerichte documentatie over PGB. Verschillende soorten documenten, organisaties, websites en voorlichtingsmateriaal zijn beschreven.