Over ons

Over PGB-plein.nl

PGBplein.nl is een interactieve service van PGB-consulenten. Deze consulenten werken bij verschillende organisaties. Door samen te werken, elkaar te informeren en adviseren wordt veel kennis bijeengebracht. Deze kennis komt u, als cliënt, weer toe. Elke consulent kan u van informatie en advies voorzien en daarmee uw vermogen versterken het zorgaanbod met koopkracht en keuzes te beïnvloeden.

Totstandkoming en uitvoering

PGBplein.nl is ontwikkeld door het Regionaal Patienten Consumenten Platform Delft Westland Oostland (RPCP-DWO), dat sinds 1 januari 2008 opgegaan is in Zorgbelang Zuid-Holland (zie http://www.zorgbelang-zuidholland.nl/).

PGBplein is daarna doorgegan als stichting Pgbplein.

 

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de Meeplusgroep het beheer van het PGBplein overgenomen.


Meer informatie en contact: www.meeplusgroep.nl De site is gebouwd door Sebastian Webprojecten te Tilburg.

Meer informatie: http://www.sebastian.nl/

 


De meeste tekst voor deze site is geschreven door Vorm en Inhoud in Delft. Meer informatie: http://www.vormeninhoud.nl/Work in progress...
Wij werken constant aan onderhoud, uitbreiding en verbetering van deze site. Mocht u op- of aanmerkingen hebben op de inhoud en/of structuur van deze site dan vernemen wij dit graag via 'Mail de redactie' aan de linkerzijde.

Uw mening stellen wij zeer op prijs!


Mocht u iemand anders wilen attenderen op de site, dan kan dat via ‘tip een ander' eveneens aan de linkerzijde.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 
De totstandkoming van Pgbplein.nl is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en Fonds 1818

FinanciŽle steun

PGBplein.nl is tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Zuid-Holland. De financiële steun van Fonds 1818 heeft publiciteit voor het PGBplein.nl en deskundigheidsbevordering voor de consulenten mogelijk gemaakt.
Zonder steun van de Provincie Zuid-Holland en Fonds 1818 had deze site niet ontwikkeld kunnen worden. Wij zijn hen daarom zeer erkentelijk voor de bijdragen.